Na co zwracać uwagę przy wyborze lokaty bankowej?

Instytucje bankowe oferują dziś bardzo zróżnicowaną gamę środków, dzięki którym klienci mają możliwość zainwestować swoje oszczędności, zamiast trzymać je w szufladzie, czekając aż zje je inflacja. Jedną z form mądrego oszczędzania są lokaty bankowe. Ta metoda oszczędzania jest korzystna, jednak aby wybrać właściwie i naprawdę świadomie, należy posiąść podstawową wiedzę na temat lokat. Czynniki, które ostatecznie decydują o naszym zysku z lokaty bankowej to:

  • wysokość wkładu początkowego
  • długość trwania lokaty;
  • rodzaj oprocentowania;
  • wysokość aktualnych stóp procentowych;
  • kapitalizacja odsetek;
  • dodatkowe potrącenia z zysku ostatecznego (podatek Belki).


Wkład początkowy, rodzaj lokaty

Oczywistym jest, że im większy jest nasz wkład początkowy, tym większy ostateczny zysk z lokaty bankowej możemy uzyskać. Z tych kalkulacji można wysnuć błędne przekonanie, że w ten środek bankowy po prostu nie opłaca się inwestować pieniędzy, jeśli te środki finansowe nie są dosyć wysokie. W rzeczywistości lokata jest korzysta niezależnie od wysokości oszczędności, jakie postanowimy zainwestować. Posiadamy mniej – inwestujemy mniej. Posiadamy więcej, zatem inwestujemy również więcej. Nie można jednak mówić, że inwestowanie niewielkich środków finansowych nie ma sensu, ponieważ zysk jest zyskiem – zawsze ma większy sens niż odkładanie pieniędzy do skarpety. Banki, chcąc otworzyć się na klienta, oferują dziś różne okresy lokat – od krótko- (1-dniowe, 7-dniowe,miesięczne itp.) po długoterminowe (kilkumiesięczne, roczne, dwuletnie itp.) – wszystko w zależności od naszych potrzeb i oczekiwań.

Oprocentowanie lokaty, kapitalizacja odsetek, podatek Belki

Każda lokata nalicza odsetki na podstawie konkretnej metody:

  • oprocentowanie stałe (nie zmienia się w miarę trwania lokaty);
  • oprocentowanie zmienne (zależy od wysokości, ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, stóp procentowych).


Nie należy oczekiwać od banku oprocentowania wyższego niż może zaoferować, bo to, jak wysoki jest procent zysku nie zależy przecież od nas, ale od ogólnej kondycji naszej gospodarki. Najważniejszym czynnikiem, przy obliczaniu ostatecznego zysku z lokaty bankowej, jest jednak sam proces naliczania odsetek . To właśnie ilość kapitalizacji rzeczywiście wpływa na nasz „zarobek”. Nie bez znaczenia jest również 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) naliczany od odsetek. To dopiero naliczenie kapitalizacji odsetek oraz podatek pozwolą ocenić nasz zysk rzeczywisty.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.