Jakie rodzaje lokat należy wyróżniać.

Obecnie na rynku można znaleźć dość sporą ofertę lokat bankowych. Z pewnością każdy klient winien podejść do niej w sposób indywidualny. Przed ostateczną decyzją konieczne może być to, aby sprawdzić występujące rozwiązania, jako rodzaje lokat.

Główny podział lokat dotyczy tych występujących w ofercie odnawialnej jak i nieodnawialnej. Jeśli chodzi o te pierwsze to należy powiedzieć, że po wystąpieniu upływu terminu lokaty lokata może zostać automatycznie odnowiona. Jeśli chodzi o środki nieodnawialnej należy powiedzieć o tym, że kwota będzie bezpośrednio wracać na konto po zakończonym terminie kapitalizacji. Istnieje jeszcze inny sposób podziału, który może być związany z terminem obowiązywania lokat, a także jej oprocentowania. Na rynku można się spotkać z takim typem lokat: terminowa zwykła, progresywna, dynamiczna, progresywna, strukturyzowana, z funduszem, negocjowana, automatyczna, a vista(call), overnight oraz e-lokata. Jeśli chodzi o lokatę rentierską należy powiedzieć o tym, że odsetki nie są kapitalizowane lecz wypłacane w regularnych odstępach czasu(co kwartał bądź co miesiąc). Bank może ustalić dość wysoką minimalną kwotę lokaty. Biorąc pod uwagę lokatę terminową zwykła należy powiedzieć o tym, że tutaj czas trwania może dotyczyć różnego okresu. Czas kapitalizacji będzie dotyczyć kilku dni do paru miesięcy. Jeśli chodzi o wysokość odsetek to warto powiedzieć, że tutaj wszystko może być uzależnione od wkładu. Lokata dynamiczna dość często może być nazywana jako progresywna. Wynik oprocentowania będzie wzrastać miesiąca na miesiąc. Jej zalety dotyczą odzyskania odsetek w przypadku zerwania. Biorąc pod uwagę lokatę z funduszem należy powiedzieć o tym, że może być porównywalna do strukturyzowanego rozwiązania. Istnieją tutaj dwa źródła finansowe, jedna część kwoty to stałe oprocentowanie, a kolejna to oczywiście fundusz inwestycyjny. Na czym polega lokata strukturyzowana? Przede wszystkim środki mogą zostać ulokowane w papiery wartościowe. Zamożni klienci z chęcią mogą się zdecydować na lokatę negocjowaną. Biorąc pod uwagę e-lokatę to należy powiedzieć o tym, że dotyczy ona zawarcia przez Internet.

Inne rodzaje lokat to ta mogąca wystąpić jako nocna, automatyczna lub a vista call.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.