Co się stanie, gdy wcześniej wycofamy środki pieniężne z lokaty terminowej.

W życiu zdarzają się najrozmaitsze sytuacje i wielu z nich nie jesteśmy w stanie wcześniej przewidzieć. Lokując pieniądze na terminowej lokacie bankowej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy sytuacje życiowe nie zmuszą nas do wcześniejszego zamknięcia lokaty bankowej założonej na określny termin. Co wtedy stanie się z naszymi zyskami od lokaty czy zawsze stracimy wszystkie zyski z lokaty terminowej? Wszystko oczywiście zależy od rodzaju umowy jaka zawarliśmy z bankiem , w którym założyliśmy lokatę na określony wcześniej termin.

Już przed samym założeniem lokaty terminowej warto się zapoznać z szczegółowymi warunkami umowy, aby mieć świadomość jakie konsekwencje czekają nas w sytuacji, gdy wcześniej wypłacimy pieniądze z lokaty terminowej. Depozyty finansowe które oferują poszczególne banki to lokaty bankowe z deklaracja na pewnie wcześnie ustalony termin. W momencie zakończenia czasu trwania okresu na jaki założona była umowa o lokatę terminowa następuje tak zwany okres zapadalności danej lokaty. Wcześniejsze wycofanie kapitału złożonego na lokacie bankowej skutkuje utratą odsetek bankowych. Może nastąpić taka sytuacja, iż po wycofaniu kapitału z lokaty terminowej przed umownym końcem jej trwania okaże się, że zgromadzone środki są realnie mniej warte niż w momencie zakładania standardowej lokaty terminowej.

Dlatego powstały nowe produkty bankowe, bardziej przyjazne w sytuacji nagłej potrzeby likwidacji kapitału na lokacie bankowej. Takimi przyjaznymi lokatami są lokata progresywna, oraz lokata inwestycyjna. Lokata progresywna umożliwia wypłatę zgromadzonych środków pieniężnych w dowolnym momencie bez utraty oprocentowania. W przypadku lokat progresywnych możliwe jest wcześniejsze wypłacenie środków z lokaty, jak tez częściowe wypłacenie środków z tego rodzaju lokaty bankowej. Tego rodzaju zabezpieczenie wiąże się niestety z niższym oprocentowanie lokat typu progresywnego. Jest to zrozumiałe, ponieważ instytucja bankowa nie ma pewności, że dotrzymamy zdeklarowanego okresu umowy. W zamian za swobodę dysponowania swoimi środkami w dowolnym momencie godzimy się na niższe z tego tytułu oprocentowanie naszych oszczędności.

Natomiast dość problematyczne są lokaty inwestycyjne, ponieważ wycofanie środków przed okresem zapadalności wiąże się równocześnie z utrata kapitału podstawowego zgromadzonego na lokacie jak i odsetek bankowych. Zakładając lokatę bankowa typu inwestycyjnego musimy szczegółowo zapoznać się jej warunkami, aby w przyszłości uniknąć rozczarowania z powodu realnych strat związanych z wcześniejszym wycofaniem zgromadzonych oszczędności.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.