Dlaczego lokata bankowa to nie narzędzie inwestycyjne?

Społeczeństwo myli się często w zakresie wykorzystania lokat bankowych. Od niedawna w Polsce ten podstawowy instrument oszczędnościowy dostępny właściwie każdemu człowiekowi z drobną nadwyżką kapitałową został objęty podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości, aż dziewiętnastu procent. Ustawodawca założył zatem, że lokata bankowa to inwestycja. To jednak duża pomyłka. Lokata bankowa to jedynie narzędzie oszczędnościowe, a w artykule dowiesz się z jakiego powodu. Istnieje bowiem fundamentalna różnica między pojęciem oszczędzania, a inwestowania. Jeżeli różnicę sobie uświadomisz zaczniesz znacznie efektywniej korzystać z potencjału rynku kapitałowego.

Banki detaliczne wykorzystują lokaty pośrednio do wzmocnienia lub osłabienia akcji kredytowej. To właściwość dość często nierozumiana przez przeciętnego klienta. Jeżeli występuje bardzo mało lokat bankowych w systemie bankowości detalicznej, wtedy instytucja finansowa ma niewielkie pole manewru, jeżeli chodzi o uruchomienie maksymalnej akcji kredytowej. Jeżeli zatem popyt na lokaty spada, wtedy spada również zdolność banków do udzielania kredytów. W takich warunkach banki oczywiście promują maksymalnie tak rozumiany instrument oszczędnościowy, porównując go często niepotrzebnie do typowych inwestycji na rynku kapitałowym. W czym tkwi zatem różnica między lokatą, a typowymi inwestycjami?

W lokacie bankowej nie występuje czynnik niepewności, inaczej mówiąc czynnik ryzyka. Podejmowanie ryzyka jest zarezerwowane tylko dla tematyki inwestycyjnej. Niestety ustawodawca krajowy podjął decyzję o opodatkowaniu lokat bankowych. To podatek od zysków kapitałowych i tak naprawdę narzucony nieuczciwie na ten popularny instrument oszczędnościowy. Tylko przy prawdziwych inwestycjach występuje bowiem samodzielne podejmowanie decyzji, a także potencjalny zysk. W lokatach bankowych banki po prostu pokrywają wpływ inflacji i wypłacają niewielkie pieniądze związane z użytkowaniem nadwyżek kapitałowych gospodarstw domowych. Banki normalnie zarządzają pieniądzem na lokatach bankowych. Zarabiają na nim znacznie większe kwoty niż wynosi oprocentowanie klienta.

Lokata bankowa to tylko element oszczędzania, zachowania płynności, podstawowy instrument pozwalający na przechowywanie kapitału bez narażania się na zgubny wpływ inflacji. Tylko lokaty rentierskie, klasy premium lub produkty hybrydowe posiadają pewne funkcje inwestycyjne. Pamiętaj jednak, że istnieje kluczowa różnica między inwestycjami, a oszczędzaniem zawierająca się w podejściu do ryzyka. Dlaczego warto poznać takie zależności ekonomiczne? Z prostego powodu. Po prostu nie narazisz się na manipulacje w ofertach banków detalicznych. Zaczniesz znacznie bardziej ostrożnie podchodzić do innowacyjnych produktów inwestycyjnych w bankach. Nie ma ostatecznie dużego zysku, bez podejmowania dużego ryzyka. To główna myśl powyższego tematu. Czy teraz lepiej podejdziesz do współpracy z instytucjami finansowymi?