Co powinien wiedzieć pośrednik kredytów hipotecznych przed podjęciem zawodu?

Zawód pośrednika kredytowego jest obecnie regulowany i nadzorowany przez KNF. Czego można wymagać od podobnego specjalisty i czy w ogóle warto nawiązać z nim współpracę?

Podstawowe umiejętności pośrednika kredytów hipotecznych

Agent kredytowy powinien rozumieć w pełni zasady podpisywania umów o kredyt hipoteczny i udzielać pomocy przy analizie formularza informacyjnego. Pośrednik kredytowy uczestniczy realnie w wypełnianiu wstępnego i ostatecznego wniosku kredytowego, a także sprawnie porusza się w aspektach oceny zdolności kredytowej. To bardzo ważne, ponieważ nawet na egzaminie pośrednika teoretyczna ocena zdolności kredytowej występuje. Dzięki współpracy z agentem kredytobiorca unika pomyłek formalnych i lepiej dobiera bank pod aktualne możliwości ekonomiczne.

Pośrednik chroni konsumenta przed pochopnymi decyzjami

Pośrednik kredytowy posiada również wiedzę o ochronie konsumentów i jest w stanie wykryć w umowach klauzule niedozwolone stanowiące podstawę do rozwiązania współpracy z danym kredytodawcą. Pośrednik kredytowy monitoruje najczęściej oferty banków detalicznych i parabanków, a w tych drobne nadużycia czasami występują. Pośrednik kredytowy wspiera cały proces wyceny zabezpieczeń i ocenia umowy sprzedaży nieruchomości. Warto pamiętać, że wynagrodzenie pośrednika wynika z prowizji. Kredytobiorcy powinno zależeć na współpracy z niezależnym agentem, który dobiera oferty do zdolności kredytowej klienta, a nie do najwyższego wynagrodzenia. To powszechny problem etyczny.

Duże zaufanie do pośredników i egzaminacyjna forma potwierdzenia kwalifikacji

Z pośrednikiem kredytobiorca załatwia szybciej sprawy w dziale ksiąg wieczystych i określa faktyczną kwotę kredytu hipotecznego pod możliwości ekonomiczne. Zgodnie z danymi statystycznymi przez pośredników kredytowych przechodzi około 50% wszystkich umów. Z tego wynika, że kredytobiorcy ufają agentom i chętnie porównują przez nich oferty bankowości detalicznej. Egzamin na pośrednika kredytowego wymaga odpowiedzi na pięćdziesiąt pytań jednokrotnego wyboru. W przypadku wyższego wykształcenia prawnego lub ekonomicznego agent zostaje z formy egzaminacyjnej zwolniony. Wiarygodność pośrednika ocenisz przez wgląd do rejestru prowadzonego przez KNF.